Behandelgebieden – Logopediepraktijk Facialis – ‘s-Gravenzande

Logopediepraktijk Facialis

Logopediepraktijk Facialis staat voor snelle, gespecialiseerde en doeltreffende logopedie.

Behandelgebieden

Logopediepraktijk Facialis kan u specifieke vlakken behulpzaam zijn.

Behandelgebieden Logopediepraktijk Facialis:

 • Dementie – adviseren en begeleiden van patiënten en/of hun familie op het gebied van de taal, communicatie, eten en drinken / juiste communicatiekanalen in kaart brengen en veiligheid van eten/drinken waarborgen → Folder
 • COPD – ademtraining tijdens spreken, voorkomen van verslikken tijdens eten/drinken voorkomen   → Folder
 • Chronische (onbegrepen) hoestklachten – training tot verhogen van de hoestdrempel
 • Keelklachten waarvoor manuele facilitatie noodzakelijk is – verminderen van globusgevoel → Folder
 • Kaakklachten – pijn bij het spreken en eten verminderen (eventueel in samenwerking met fysiotherapeut
 • Larynxparese met slikproblemen – training, houding en consistentie aanpassen om risico op aspiratie te verminderen (in samenwerking met dietist).
 • Oncologische therapie / advies en begeleiding bij hoofd-/halstumoren – problemen met eten/drinken en spraakverstaanbaarheid — aangesloten bij Westland Oncologie Net → Folder
 • Perifere aangezichtsverlamming – mimetherapie om de symmetrie in rust en tijdens bewegen te verbeteren → Folder
 • Neurologische therapie – Afasie → Folder
  Dysartrie → Folder
  Niet Aangeboren Hersenletsel → Folder
  Slikproblemen bij volwassenen → Folder
  Verbale apraxie → Folder
  Ziekte van Parkinson → Folder
 • Aerofagie
 • Hyperventilatie → Folder