Zorg en behandeling rond mijn levenseinde – Logopediepraktijk Facialis – ‘s-Gravenzande

Logopediepraktijk Facialis

Logopediepraktijk Facialis staat voor snelle, gespecialiseerde en doeltreffende logopedie.

Zorg en behandeling rond mijn levenseinde

Ik wil mijn wensen over zorg en behandeling rond mijn levenseinde opschrijven.

Karin (60): ‘Ik heb mijn wensen zwart op wit vastgelegd in een levenswensverklaring. Ik wil bijvoorbeeld dat alles wordt gedaan wat nog zinvol kan zijn. Als de kanker erger wordt, sta ik niet afwijzend tegen nog een chemokuur. Maar als het niet meer helpt, hoeft dat niet meer. Als het stervensproces doorzet, wil ik ook geen andere onnodige behandelingen, zoals een reanimatie bij een hartstilstand. Wel wil dan voeding en vocht toegediend krijgen.’

Beslissen over je zorg als je dat zelf niet meer kunt.

Hoe zorg je dat jouw naasten en de arts weten welke zorg het beste bij jou past?

Hoe pak je dat aan?

In een wilsverklaring kun je zaken regelen voor de situatie waarin jij zelf geen beslissingen meer kan nemen. In een wilsverklaring staan verschillende bepalingen.

 

Meestal gaat het om:

 • Een behandelverbod. Daarmee geef je aan wat je niet wil.
  Denk aan niet reanimeren, geen sondevoeding of geen antibiotica.
  Een arts is in principe verplicht dit behandelverbod op te volgen.
 • Een schriftelijk euthanasieverzoek.
  Daarmee geef je aan dat je euthanasie wilt en in welke omstandigheden en waarom je dan euthanasie wilt. Een arts is niet verplicht dit verzoek op te volgen.
 • Een volmacht waarmee je aanwijst wie je vertegenwoordiger is als je wilsonbekwaam bent geworden.

 

Hoe moet een wilsverklaring eruit zien?

Er zijn geen regels voor hoe je je wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Je schrijft jouw wensen en grenzen op. Je stelt de wilsverklaring zo veel mogelijk op in je eigen woorden. Ook hoeft je niet te wachten met het opstellen van een wilsverklaring tot je (ernstig) ziek bent.

Een wilsverklaring mag getypt, gedrukt of zelfs handgeschreven zijn.

Een wilsverklaring is meteen geldig als je naam (voluit), handtekening en datum eronder staan. Je hoeft dus niet naar de notaris om er een officieel document van te maken.

 

Praktisch:

 • Schrijf je naam (voluit), handtekening en de datum op.
 • Schrijf duidelijk op wat je wil, in je eigen woorden. Schrijf het zo op dat er bij de arts geen twijfels kunnen ontstaan. Het hoeft geen uitgebreide of ingewikkelde verklaring te zijn. Ook taalfouten zijn helemaal niet erg. Het gaat erom dat de verklaring duidelijk van jou is en bij je past.

 

Wat doe je met je schriftelijke wilsverklaring?

 • Het is heel belangrijk dat je je schriftelijke wilsverklaring op tijd met je huisarts en je naasten bespreekt. Je huisarts kan dan doorvragen wat je precies bedoelt. Dat helpt als hij later over je zorg moet beslissen, samen met uw naasten of vertegenwoordiger.
 • Geef uw naasten en zorgverleners (zoals de huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde) een kopie van uw schriftelijke wilsverklaring.
  De arts neemt uw wilsverklaring ook op in uw medisch dossier.
 • Houd uw wilsverklaring actueel.
  Als mensen ziek zijn, gaan ze vaak anders denken over bepaalde behandelingen. Dat kan ook bij jou gebeuren. Praat dan met je arts over de verandering van je wensen. Vertel je arts ook dat je je wilsverklaring hebt veranderd. Je arts zet dit dan in je medisch dossier en voegt daar de aangepaste wilsverklaring aan toe. Hoe vaak je dit doet is afhankelijk van je situatie.
 • Praat er ook over met uw naasten.
 • Dit is voor als je zelf niet meer kan laten weten wat je wil.

Invulformulier schriftelijke wilsverklaring

 

Een euthanasieverzoek

Als het lijden ondraaglijk voor je is, kan je je arts om hulp vragen bij het beëindigen van je leven.

Je vraagt dit zelf in een of meer gesprekken met je arts.

Daarnaast kan je  ook nog op papier zetten dat je om euthanasie vraagt.

Praat ook dan met je arts over je euthanasieverzoek.

Invulformulier voor een schriftelijk euthanasieverzoek