Vergoedingen – Logopediepraktijk Facialis – ‘s-Gravenzande

Logopediepraktijk Facialis

Logopediepraktijk Facialis staat voor snelle, gespecialiseerde en doeltreffende logopedie.

Vergoedingen

Logopediepraktijk Facialis heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten.

Vergoeding logopedie

Logopedie is door alle zorgverzekeraars opgenomen in het basispakket. Alle behandelingen bij Logopediepraktijk Facialis worden volledig vergoed voor zowel kinderen als volwassen. U betaalt mogelijk een deel van uw behandeling zelf via het eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Voor ouders zijn er daarom geen kosten verbonden aan de logopedische behandeling van hun kind. De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Directe Toegang logopedie

Sinds augustus 2011 is de logopedie direct toegankelijk. Dat betekent dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft van uw huisarts. U kunt zelf een afspraak maken met een logopedist. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).  Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen?Vraag uw huisarts om een verwijsbrief.

Vergoeding logopedie bij DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)

Nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopedie zonder verwijzing door een arts of specialist. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

Verhindering

Indien u niet op een afspraak kunt komen, dient u deze minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u de afspraak niet nagekomen bent, zijn wij genoodzaakt het tarief van de gereserveerde behandeling bij u in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.