Primair Progressieve Afasie – Logopediepraktijk Facialis – ‘s-Gravenzande

Logopediepraktijk Facialis

Logopediepraktijk Facialis staat voor snelle, gespecialiseerde en doeltreffende logopedie.

Primair Progressieve Afasie

Logopedie is therapie gericht op het optimaliseren van communicatie.
De logopedist kan bij diverse communicatieproblemen onderzoek doen, advies geven en eventueele (nieuwe) vaardigheden trainen. Niet goed met elkaar, of met de omgeving kunnen communiceren kan leiden tot frustraties, zelfs ruzies, met alle gevolgen van dien.
De logopedist is er om de oorzaak van de communicatieproblemen in kaart te brengen en door middel van adviezen en/of traning de problemen te verminderen
Ook bij dementie kunnen er communicatieproblemen ontstaan. Er is zelfs een dementieel beeld dat start met uitsluitend taalproblemen, namelijk Primair Progressieve Afasie (PPA). Omdat hier relatief weinig over bekend is wordt PPA vaak pas (te) laat gesignaleerd. Dit is erg jammer en vervelend, want hoe eerder de problemen (h)erkend worden, hoe meer de logopedist kan betekenen.

Het herkennen van Primair Progressieve Afasie (PPA):

De kenmerken van PPA verschillen per persoon, de volgende kenmerken kunnen zich voordoen:
– woordvinding problemen
– het gebruik van verkeerde woorden:”stoel” ipv “tafel” of ‘voek’ ipv ‘boek’
– moeizame, haperende spraak
– regelmatig gebruik van woorden als ‘dinges’ of ‘dat daar’
– moeite met het maken van goede zinnen
– spraakdwang: continu blijven spreken
– (regelmatig) zichzelf verbeteren
– vergeten waar het gesprek over ging, afdwalen, blijven hangen of juist stilvallen
– regelmatig dezelfde woorden of uitdrukkingen gebruiken
– de omgeving minder goed begrijpen
– er is meer of minder uitleg nodig dan voorheen
– moeite met schrijven
– moeite met lezen

Communicatieproblemen

De zojuist beschreven kenmerken kunnen leiden tot problemen voor de persoon met PPA, zoals:
– zich niet goed kunnen uiten
– onvoldoende of zelfs niet begrepen worden
– gesprekken niet kunnen volgen
– vragen onvoldoende begrijpen, waardoor er miscommunicatie ontstaat
– zich afsluiten tijdens gesprekken
– vermeden worden

In het ergste geval raakt de persoon met PPA in een sociaal isolement.

Logopedie bij dementie

Indien er sprake is of lijkt te zijn van taalproblemen bij dementie, kan de logopedist hier onderzoek naar doen. Aan de hand van de uitkomsten kan de logopedist u voorzien van adviezen om de communicatie te vergemakkelijken. Daarnaast is het mogelijk om samen een communicatie hulpmiddel uit te zoeken en/of te ontwikkelen, zoals een levensboek of een persoonlijk stimulatie plan.
Tenslotte is het mogelijk om een (kort) persoonlijk trainingsprogramma te starten.
Al deze mogelijkheden kunnen bijdragen aan het verminderen van eventuele communicatieproblemen op korte en lange termijn.

Meer informatie over dementie:
www.alzheimernederland.nl