Taalproblemen bij kinderen met NAH – Logopediepraktijk Facialis – ‘s-Gravenzande

Logopediepraktijk Facialis

Logopediepraktijk Facialis staat voor snelle, gespecialiseerde en doeltreffende logopedie.

Taalproblemen bij kinderen met NAH

Nieuwe diagnostiek voor taalproblemen na niet-aangeboren hersenletsel

06-03-2017

Vaak treden bij kinderen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) taal- en communicatieproblemen op. Taalpad is een nieuwe diagnostiek om vast te stellen of er sprake is van een taalstoornis (afasie) en zo ja, wat de aard en ernst hiervan is.

Taalstoornissen bij kinderen na NAH komt veel minder vaak voor dan bij volwassenen, waardoor er weinig bekend is over een goede behandeling voor deze kinderen. Het Rijndam Kinderafasieteam heeft  nu het Taalpad te ontwikkeld, omdat het merkte dat er landelijk, zowel bij logopedisten als ouders, behoefte is aan ondersteuning bij de begeleiding van kinderen met afasie. Een goede diagnose en behandeling van de gevolgen van NAH zijn belangrijk, omdat blijvende taalstoornissen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en de kwaliteit van leven van het kind en zijn omgeving.

Taalpad

Tijdens twee aaneengesloten dagen vindt specialistische diagnostiek plaats door het Rijndam Kinderafasieteam. Aan het einde van de tweede dag wordt uitleg en advies gegeven aan het kind, de ouders en de behandelend logopedist. Ook krijgt de logopedist een jaar lang op vaste momenten begeleiding op afstand, zodat deze het kind een goede behandeling kan geven dichtbij huis. Het team heeft veel ervaring opgebouwd met diagnostiek, behandeling, voorlichting en nazorg.

Impact op leven

Afasie is een taalstoornis als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, zoals een ongeluk of een beroerte. Het komt vooral voor bij volwassenen en is zeldzaam bij kinderen. Als een kind afasie krijgt, heeft dit een enorme impact op het leven van een kind. Ineke van de Meulen, klinisch linguïst bij het Rijndam Kinderafasieteam legt uit: “Lesgeven en toetsen op school gebeuren door middel van taal en ook voor het onderhouden van vriendschappen is communicatie nodig. Door de afasie wordt dit allemaal plotseling lastig.”

Praktische informatie

Huisartsen en medisch specialisten kunnen kinderen aanmelden voor het Taalpad bij Rijndam Revalidatie via de website www.rijndam.nl/aanmelden. Een gratis overnachting in Rijndam behoort tot de mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op www.rijndam.nl/taalpad.