Westland OncologieNet – Logopediepraktijk Facialis – ‘s-Gravenzande

Logopediepraktijk Facialis

Logopediepraktijk Facialis staat voor snelle, gespecialiseerde en doeltreffende logopedie.

Westland OncologieNet

Meer en meer wordt kanker een chronische ziekte en steeds meer worden chronische patienten na opname en behandeling in het ziekenhuis in de thuissituatie begeleid. De vraag naar oncologische medische zorg in de 1e lijn neemt toe. De basale kennis van kaner bij de generalistisch werkende (para)medicus in de 1e lijn neemt toe.
De basale kennis van kanker bij de generalistisch werkende (para)medicus in de 1e lijn, is op dit moment niet altijd toereikend om de vraag van patienten adequaat te beantwoorden. Hierdoor voelen patienten zich gedwongen hulp verder van huis te zoeken bij gespecialiseerde hulpverleners.

Westland Oncologie Net wil bewerkstelligen dat patienten met een (basale)zorgvraag op oncologisch gebied terecht kunnen bij de (para)medicus in de buurt en wil de 2e lijn met de 1e lijn in contact brengen om samen tot een optimale kwaliteit van indicatiegerichte regionale zorg te kunnen komen.

De rol van de logopedist: Logopediepraktijk Facialis:
De behandeling bestaat uit: informatie, advisering en gerichte therapie (voor, tijdens en na de oncologische behandeling) op het gebied van communicatie (begrijpen, spreken, lezen, schrijven), slikrevalidatie, mimetherapie na aangezichtsverlamming.

Andere leden zijn:

Fysio + Fit
Ellen Vollering
Zandeveltplein 1
2692 AH ´s-Gravenzande
0174-414596

Logopediepraktijk Facialis
Esther de Brabander                            Esther de Brabander
Zandeveltplein 1                                  De Cordesstraat 107
2692 AH ´s-Gravenzande                     3151 BK Hoek van Holland
06-34215801                                      06-34215801

Womencare Westland
Kitty Verhagen
Voorstraat 143
2685 EL Poeldijk
0174-621936

Careyn wijk-/ en oncologie verpleegkundige
Nicolette Koning
Schubert 2
2681 KJ Monster
06-707082

Haarinstituur Westland
Kitty Verhagen
Voorstraat 143
2685 EL Poeldijk
0174-621936

Lijfstijl dietisten
Marjolein van Dop
Naaldwijk, ´s-Gravenzande en De Lier
06-19181651

Inloophuis Carma
Lenie Valstar en Cindy Vellekoop coordinator
Dijkweg 21
2671 GA Naaldwijk
06-14237791

Praktijk voor Mondzorg Berkien
J.L. Berkien, Mondhygieniste
Prins Hendrikstraat 37
2671 JG Naaldwijk
0174-631593

Huid en Zorg – Praktijk voor huid- en oedeemtherapie
Wendy van der Knaap
Secretaris Verhoeffweg 17a
2671 HT Naaldwijk
0174-503974